Gastouderbureau

Gastouderbureau Kids Talent

Gastouderbureau Kids Talent is een regionaal en servicegericht gastouderbureau, gevestigd in Oirschot waarbij u de opvang administratief zo geregeld hebt dat ook deze uren in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.GASTOUDERBUREAU Kids Talent

Bent u op zoek naar flexibele huiselijke opvang voor uw kind, of wilt u op deze manier juist kinderen opvangen als gastouder? Kies dan voor opvang via GASTOUDERBUREAU Kids Talent!
Wij zijn een gecertificeerde organisatie die voorziet in opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij bemiddelen en begeleiden bij kleinschalige opvang in het huis van de gastouder of bij uw gezin thuis

- Een tweede huis -


  • GEGARANDEERDE opvangconstructie
  • Goede PRIJS-KWALITEIT verhouding
  • Goede VERDIENSTEN gastouder
  • Begeleiding bij SCHOLING gastouders

Vraagouders die hun kinderen al naar een gastouder/opa/oma brengen kunnen samen besluiten de opvang te formaliseren door inschrijving bij Gastouderbureau Kids Talent.

Dit alles is ook te combineren met de kinderdagverblijven van KIDS Talent! Mocht uw gastouder op vakantie gaan of onverhoopt ziek zijn, dan kunt u altijd bij ons terecht voor een voor u passende oplossing.

De Wet Kinderopvang bepaalt dat gastouderopvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Gastouderbureau Kids Talent houdt nauwlettend in de gaten of de opvang bij de gastouders met wie wij samenwerken, aan alle gestelde eisen voldoet. Gastouderbureau Kids Talent heeft een adviserende, bemiddelende en ondersteunende rol bij het tot stand brengen en onderhouden van een goede samenwerking tussen vraag- en gastouders.

De centrale persoon is de intercedente van het gastouderbureau die het gehele traject, van aanmelding tot en met onderhoud, begeleidt. De intercedente houdt regelmatig contact met de vraag- en gastouders. Het zorg dragen voor een goede communicatie tussen alle partijen beschouwen wij als essentieel onderdeel van onze dienstverlening.

Super handig, opvang gegarandeerd! En altijd: 'zorg met een hart'.

Bel gerust voor meer informatie: 0499-570397 of 06-39111272 en vraag naar Gonny van Neerven of mail ons: gastouder@kidstalent.nl.

Overstappen van een ander gastouderbureau naar ons? Informeer naar onze overstapservice.


Oudercommissie

De oudercommisie stelt zich ten doel:

  • De belangen van de kinderen en de ouders van het gastouderbureau waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartiĀ­gen en de ouders te vertegenwoordigen;
  • Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
  • Het behartigen van de belangen van de ouders van het gastouderbureau.
De oudercommissie is te bereiken via het emailadres: ocgastouder@kidstalent.nl

Op dit moment zoeken wij nog leden voor de oudercommissie. Mocht u interesse hebben om lid te worden dan nodigen wij u uit om rechtstreeks een email schrijven aan de oudercommissie of aan het gastouderbureau.

Onze beloftes

Opvang wanneer u het nodig heeft
Lagere rekening door betaling per uur
Huiselijk en betrokken

Contactgegevens Gastouderbureau Kids Talent
Nieuwstraat 10
5688 BE Oirschot

T: 0499-570397
M: 06-39111272
E: gastouder@kidstalent.nl

Inschrijfformulier gastouder
Bekijk het Inschrijfformulier gastouder
Inschrijfformulier gastouder

Inschrijfformulier vraagouder
Bekijk het Inschrijfformulier vraagouder
Inschrijfformulier vraagouder

Algemeen pedagogisch beleidsplan
Bekijk PDF:
Algemeen pedagogisch beleidsplan

Handleiding meldcode kindermishandeling
Bekijk PDF:
protocol kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Bekijk PDF:
Bekijk onze PDF over protocol kindermishandeling

Protocol veilig slapen
Bekijk PDF:
Bekijk onze PDF over Protocol veilig slapen

Klachtenprocedure gastouderbureau
Bekijk PDF:
klachtenprocedure gastouderbureau

Klachtencommissie
Bekijk PDF:
De geschillencommissie

GGD rapport GOB
GGD rapport gastouders

Gecertificeerd

Wij zijn een gecertificeerde organisatie die voorziet in opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar